Autoři evropských norem pro elektronické dokumenty se sejdou v Praze

V druhé polovině dubna letošního roku proběhne v Praze několikadenní pracovní zasedání technické komise ETSI ESI (skupina pro elektronické podpisy a infrastrukturu v rámci Evropského institutu pro telekomunikační standardy). Práce této skupiny má klíčový význam pro to, aby si úřady a firmy v celé EU mohly bez problémů vyměňovat právně závazné elektronické dokumenty. Zmíněná pracovní skupina funguje již několik let. Její práce je součástí systematických snah vytvořit prostředí, ve kterém bude platit, že:

  • každý, kdo připojí elektronický podpis k dokumentu, bude mít jistotu, že tento dokument bude akceptován ve všech zemích EU;
  • pokaždé, když vlastník vyndá dokument z řádně spravovaného archivu, bude mít jistotu, že tento dokument bude akceptován ve všech zemích EU
  • každý, kdo obdrží důvěryhodný elektronický dokument z kterékoliv země EU, bude schopen ověřit jeho pravost a platnost.

Legislativa je již připravena. Evropské nařízení eIDAS již vstoupilo v platnost a bude postupně vstupovat v účinnost. Existují již i technické specifikace a právě jim jsou zasedání pracovní skupiny věnovány. Je totiž zapotřebí dát specifikacím a normám takovou podobu, aby pokrývaly skutečně všechny možné situace a aby zohlednily připomínky nejrůznějších subjektů, které budou s dokumenty pracovat.

Specifikace a normy pokrývají jak formáty elektronických podpisů, tak veškeré související záležitosti, jako např. pravidla pro práci kvalifikovaných certifikačních autorit vydávajících podpisové certifikáty. Experti Software602 jsou zapojeni do pracovních skupin ETSI již několik let a produkty Software602 prošly testováním ETSI. Díky tomu je možné dát zákazníkům jistotu, že jejich elektronické dokumenty naprosto přesně vyhovují požadavkům všech relevantních norem a předpisů.

Mohlo by vás zajímat