Baustav bude zpracovávat příchozí faktury s inteligentními formuláři

Západočeská stavební firma Baustav se rozhodla nasadit inteligentní formuláře 602XML pro pokrytí procesu likvidace (schválení a proplacení) došlých faktur. Elektronické řešení nahradí papírový oběh faktury opatřené „košilkou“ po podniku – proces totiž vyžaduje minimálně čtyři podpisy manažerů z různých útvarů.

Od léta letošního roku bude tedy proces probíhat tak, že příchozí daňový doklad bude vložen jako příloha do inteligentního formuláře 602XML. Schvalující manažer dostane e-mail s upozorněním, klikne na odkaz, uvidí informaci o faktuře a bude mít možnost ji schválit, zamítnout nebo požádat o doplňující informaci. Faktury, které přijdou na papíře, se naskenují, uloží do fyzického archivu a dál už se s nimi bude pracovat výhradně elektronicky. Baustav očekává, že nasazení inteligentních formulářů přinese zvýšení efektivity práce (zaměstnanci nebudou trávit tolik času administrativou) a umožní získat centrální přehled o zpracování všech došlých faktur.

Formulářové řešení si v Baustavu vybudují vlastními silami. Software602 dodá technologii a zajistí školení a podporu. „Na trhu je celá řada systémů pro zpracování došlých faktur. Na tom, co nabízí Software602 nám vyhovuje hlavně skutečnost, že si budeme sami schopni vytvářet další formuláře a pokrývat další a další procesy,“ uvedl vedoucí ekonomického úseku Ing. Jan Šperer.

Společnost Baustav se sídlem v Karlových Varech má přibližně 130 zaměstnanců a roční obrat kolem půl miliardy korun. Orientuje se převážně na stavby a rekonstrukce bytových domů, zdravotnických zařízení, zejména nemocnic, správních budov a areálů, hotelů a lázeňských zařízení, občanských staveb a v neposlední řadě i rodinných domků.

Případovou studii o již dokončeném projektu najdete zde.
Rozhovor s finančním ředitelem společnosti Baustav najdete zde.

Mohlo by vás zajímat