Pro komerční sféru jsou inteligentní formuláře zajímavé mimo jiné tím, že jejich počet není nijak omezen, takže mohou být využity pro pokrytí všech procesů, které nezahrnuje velký informační systém...

Stránky