Centrální úřady

Evropská direktiva o elektronických podpisech a elektronické komunikaci

Prestižní odborný časopis publikoval článek Martina Vondrouše ze Software602

Jak se podepisuje a razítkuje na ČTÚ

Proč si v Českém telekomunikačním úřadě vybrali Print2PDF

Náš život s Czech POINTem - jak začalo budování systému a jak se pracuje na jeho rozvoji

Pohled do zákulisí zatím nejúspěšnějšího projektu českého eGovernmentu

Připraveni na úplně všechno

Inteligentní formuláře 602XML slouží ke sběru údajů o rizicích v organizacích řízených MPSV, a tedy i v České správě sociálního zabezpečení

Dvacet tisíc souborů za 48 hodin

Česká školní inspekce převedla inspekční zprávy do PDF a zveřejnila je na internetu

Občané Slovenské republiky už vyplnili čtyři miliony inteligentních formulářů

Formuláře výkazu zdravotního pojištění je součástí ÚPVS

Rozhodnutí a jiné dokumenty veterinární správy budou vznikat pomocí Print2PDF

Pracovníci SVS na centrále, v krajích i okresech využijí i nadstavbu TSA Service pro otiskování elektronických časových razítek

Software602 Form Server pro zastupitelské úřady

Systém nahrazuje funkce spisové služby

Syndikovat obsah