> <
  sftp://durdil@www.602.cz/var/www/bezpapiru.cz/html/files/banery/BEZP_FA_2014_10.jpg
 • Nová služba pro řešení firemních procesů - spuštění do 24 hodin
 • Špičková konverze do PDF/A dle ISO
 • Evidence dokumentů a dat s archivním časovým razítkem
 • Autorizace PDF, Office, JPEG, MP3, MP4, XML ...

INTELIGENTNÍ FORMULÁŘ PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ

I v roce 2014 připravila firma Software602 nabídku interaktivních daňových formulářů s možností jejich přímého odeslání příslušnému Finančnímu úřadu prostřednictvím datové schránky - jedním kliknutím a spolu s napojením na zdravotní pojišťovny. Vyberte si interaktivní přiznání podle právnického subjektu pomocí tlačítek níže.

Podání jedním kliknutím přímo z formuláře

Tlačítko Odeslat do Datové schránky
 • Daňové přiznání je možno podat a odeslat jedním kliknutím přímo z formuláře přes datovou schránku. Kromě aktivované datové schránky nepotřebuje poplatník žádné další nástroje a certifikáty, například není nutný kvalifikovaný elektronický podpis.

Návod pro fyzické osoby Návod pro OSVČNávod pro právnické osoby

Automatické výpočty, přenosy do souvisejících kolonek, důsledná kontrola dat a kontextová nápověda

 • Toto řešení umožňuje snadnou kontrolu vyplněných dat Daňovým portálem Ministerstva financí - EPO s informacemi o typu a závažnosti případných chyb ve vyplnění formuláře.
 • Kromě automatických výpočtů je výhodou i několikanásobná kontrola zadaných dat. Uživatel se nemusí bát, že zapomene něco vyplnit, formulář ho upozorní na doplnění chybějící údajů a zkontroluje správnost formátů. Zároveň obsahuje i nápovědu k jednotlivým kolonkám.
Daňové přiznání v Software602 Form Filler

Provázání s dalšími formuláři pro OSVČ

 • Výhodou pro živnostníky je propojení daňového přiznání s formuláři Přehled o příjmech a výdajích pro Českou správu sociálního zabezpečení nebo některou ze zdravotních pojišťoven. Oba Přehledy získají údaje z již vyplněného daňového přiznání a lze je také jednoduše odeslat přes datovou schránku.
 • Formulář podporuje odesílání do datové schránky několika zdravotních pojišťoven: Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví; Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky; Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky; Zaměstnanecká pojišťovna Škoda; Česká průmyslová zdravotní pojišťovna; Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky; Revírní bratrská pokladna

Ochrana soukromí a citlivých dat

 • Na rozdíl od některých online nástrojů pro přiznání k dani z příjmu má uživatel všechny údaje ve svém počítači, a tak osobní údaje nejsou poskytnuty třetí straně.