eIDAS je nařízení Evropské komise o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu. Ve stručnosti řečeno jde o posílení vnitřního digitálního trhu v Evropě tak, aby v EU vzniklo jednotné prostředí s jasnými pravidly. Jedná se o nařízení, které od 1. 7. 2016 začne platit pro všechny členské státy a specifikuje, jakým způsobem se bude pracovat s elektronickým podpisem. Celé znění zde.