Finanční služby


Na počkání a bez programování

Časopis Komora o vytváření vlastních mobilních aplikací

Jan Petr: Mobilizace procesů a BYOD brzy změní podobu procesů v bankách

Rozhovor měsíčníku Bankovnictví s výkonným ředitelem Software602 Janem Petrem

Zaručený elektronický podpis ve smartphonu

PostSignum nabízí  pohodlnější a bezpečnější způsob práce s certifikátem jako první akreditovaná autorita v Evropě

Nové požadavky na daňové doklady

Newsletter Software602 opravuje některé nepřesnosti, které se objevily v českém tisku

NFC (Not for Customers)

Zamyšlení Jana Petra nad tím, proč Apple nepodporuje novou platební technologii

Archivace dokumentů podle zákona ve stávajícím informačním systému

Portál ICT Manažer o tom, jak nejsnadněji zajistit nezpochybnitelnost, čitelnost i samostatnou existenci dokumentů

Digitální kontinuita elektronických dokumentů

Magazín Bankovnictví o zásadách pro budování dlouhodobých archivů