I úřad můžete mít rádi!

Doby, kdy jsme dlouhé hodiny chodili po úřadech a trávili tam vyplňováním, podepisováním a podáváním dokumentů spoustu času, jsou konečně pryč. Díky možnosti používání elektronických dokumentů ve veřejné správě je možné vše vyřídit od klávesnice vlastního počítače během několika okamžiků.

Elektronická pošta se v posledních letech stala nejdůležitějším komunikačním prostředkem současnosti jak mezi lidmi, tak začíná mít převahu i co se týče komunikace s úřady. Pomalu, ale jistě zatlačuje do pozadí klasickou papírovou korespondenci. Tato nová situace klade na úřady velké nároky, co se týče jejího používání. Právě proto ministerstvo informatiky zveřejnilo pro orgány státnísprávy a samosprávy základní zásady pro vyřizování elektronické pošty nazvané best practice (http://www.mvcr.cz/clanek/elektronicky-podpis-archiv-pravidla-pro-vyrizovani-elektronicke-posty.aspx). 

Rozhodujícím styčným bodem při elektronické komunikaci mezi jednotlivcem a úřadem se stává e-podatelna. Její základní funkcí je nejenom přijmout datovou zprávu, zaznamenat čas jejího přijetí, ale ověřit, zda daná zpráva odpovídá technickým požadavkům úřadu, neosahuje viry nebo není poškozena jiným škodlivým kódem. E-podatelna také ověřuje platnost elektronického podpisu. Pokud je ke zprávě připojen uznávaný či kvalifikovaný podpis nebo pečeť, ukládá podatelna tyto zabezpečovací prvky do úložiště datových zpráv spolu se zprávou. Podobně jako u „papírové“ podatelny opatřuje e-podatelna datové zprávy identifikátorem, tedy obdobou někdejšího podacího razítka. Povinností e-podatelny je poté potvrdit odesílateli přijetí elektronické zprávy opatřené kvalifikovaným elektronickým podpisem anebo kvalifikovanou elektronickou pečetí úřadu.

Jak brzy a jak dostatečně se zaměstnanci úřadů naučí pracovat se stále rozšířenějšími prostředky elektronické komunikace, není jasné. Zřejmé je, že se tak bude dít odlišně na různých místech. Uživatelů, kteří mají povědomí o výhodách elektronické komunikace s úřady, je stále víc, a v případě, že je možné s institucí jednat elektronicky, s výhodou tak rádi budou činit. Čím více jich bude, tím větší tlak budou na úřady vyvíjet.

Mohlo by vás zajímat