Jak ověřit platnost elektronického podpisu a časového razítka připojeného k dokumentu PDF pomocí interaktivního formuláře

 1. Příprava

 2. Jak vložit PDF dokument

  • Po otevření formuláře v Software602 Form Filler klikněte na tlačítko Otevřít PDF dokument.

  • Pokud právě nemáte k dispozici podepsaný dokument PDF, opatřený časovým razítkem a chcete si vyzkoušet, jak může být ověřování platnosti podpisů snadné, přejděte na webové stránky knihy Báječný svět elektronického podpisu (autor Jiří Peterka), na kterých jsou ke stažení příkladové PDF soubory pro ověření platnosti jejich podpisů a časových razítek.
  • V následujícím dialogu vyhledejte na pevném disku soubor s elektronicky podepsaným PDF dokumentem, jehož platnost chcete ověřit.

 3. V rámci kontroly platnosti podpisů je nutné odeslat tzv. hash (otisk) dokumentu. Obsah dokumentu zůstává uchován na počítači uživatele a nikam se neodesílá. Ověření je poskytováno bez přístupu k obsahu dokumentu.

 4. Jak ověřit platnost elektronického podpisu a razítka

  • Pro ověření platnosti elektronického podpisu, založeného na kvalifikovaném certifikátu, využijte funkce Ověřit podpis u každého jednotlivého podpisu. Tímto tlačítkem ověříte platnost daného kvalifikovaného certifikátu kontrolou oproti CRL (Certificate Revocation List) u dané certifikační autority.

  • V informačním okně budete informováni o tom, zda je podpis platný, zda jej vydala akreditovaná certifikační autorita, kdy byla provedena kontrola platnosti a do jaké doby je možné provést autorizovanou konverzi z elektronické do listinné podoby na kontaktních místech CzechPOINT. Ty samé informace získáte v případě připojeného razítka k dokumentu.

  • Pokud byl podpis vyhodnocen jako platný, znamená to, že jej opravdu vytvořila ta osoba, která se tímto podpisem prokazuje a tento dokument od doby, kdy jej vytvořila, nebyl změněn! Obsah i původ takového elektronického dokumentu může být považován za důvěryhodný.

 

Příručky pro instalaci a použití formuláře

 

Jak pracovat s formulářem Validace certifikátů

Jak instalovat Software602 Form Filler

Jak na ověření pravosti formuláře

Mohlo by vás zajímat