Nikdo nechodí na úřad, když nemusí

Czech POINT pokrývá značnou část komunikace občana s centrálními úřady státní správy a postupně bude pokrývat stále víc. Zpravidla je tomu ale tak, že občan toho řeší více s městem, v jehož spádové oblasti bydlí. Převod automobilu, žádost o nový pas, ohlášení stavby – to všechno jsou situace, které nezbývá než řešit na příslušném městském či místním úřadě. To otevírá příležitost pro řešení, které se bude Czech POINTu podobat v tom, že pokročilé informační technologie využije tak, aby se vše zjednodušilo i pro počítačově méně pokročilé zákazníky. Příkladem, že to jde, je město Mohelnice.


Bude tedy stačit jediná návštěva úřadu. Mezitím bude možné pomocí internetu sledovat, v jaké fázi vyřizování žádosti je.

„Stav, ke kterému směřujeme, by měl být takový, že lidé mohou jakékoliv podání odeslat ze svého počítače a že to bude z jejich pohledu jednoduché. Elektronický formulář, který si stáhnou do počítače, zkontroluje, zda je vyplněn kompletně a upozorní občana, co je třeba doplnit. Občan potom žádost odešle a po nějaké době dostane zprávu o tom, že je vše v pořádku a připraveno k podpisu nebo, že musí donést nějaký další dokument. Bude tedy stačit jediná návštěva úřadu. Mezitím bude možné pomocí internetu sledovat, v jaké fázi vyřizování žádosti je,“ vysvětluje tajemník městského úřadu Bohuslav Jásenský.

S podpisem i bez podpisu

Řešení bude plně přístupné i pro ty, kdo nevlastní elektronický podpis nebo z různých důvodů nechtějí komunikovat čistě elektronicky. Občanovi zůstane možnost podepsat dokumenty fyzicky a dostane výstupy v listinné podobě. Žádné složité zacházení s technologiemi.

Jak tajemník Jásenský připomíná, řešení nepřináší výhody jen občanům, ale i úředníkům. „Odpadne přepisování, potřebné údaje budou přehledně zpracovány, bude snadnější dělat různé výkazy a statistiky. Podání, která budou úředníci dostávat, budou obsahovat daleko méně chyb. Nebudou ztrácet čas tím, že občanovi budou přímo v kanceláři pomáhat, jak opravit chyby v žádostech,“ popisuje mohelnickou vizi.

Rozhodnou občané

„Jsem přesvědčený, že když člověk nemusí na úřad, tak tam raději nejde. Znám to i z vlastní zkušenosti.

Technologií, která to všechno umožňuje, jsou – jak asi čtenáře nepřekvapí – inteligentní formuláře 602XML, včetně aplikace 602XML Form Server pro správu formulářů a organizaci jejich oběhu. V současné době mají občané Mohelnice a okolí k dispozici tyto formuláře pro vyřizování všech běžných životních situací od stavební agendy přes žádost o dávky v hmotné nouzi až po podání žádosti o živnostenský list, v dalších fázích bude automatizace postupovat směrem k naplnění vize popsané v úvodu článku. Zároveň probíhá příprava na nasazení formulářů i pro pokrytí schvalovacích procesů přímo v úřadu.

Cílový koncept je tedy jasný. Stejně jako cesta k jeho uskutečnění. Nakonec bude ale záležet na občanech, zda nové řešení přijmou a zda se bude opakovat úspěch podobný Czech POINTu. Konec konců, i Czech POINT by se stěží tak povedl bez dobrého marketingu. Mohelničtí si to uvědomují a kladou velký důraz právě na informační kampaň. „Jsem přesvědčený, že když člověk nemusí na úřad, tak tam raději nejde. Znám to i z vlastní zkušenosti. Bude ale důležité o novinkách informovat občany, jinak by se mohlo stát, že lidé nebudou tuto novou možnost využívat, protože se o ní prostě nedozvědí,“ vysvětluje Bohuslav Jásenský Mohelničtí jsou pro svou věc zapáleni a jsou na nejlepší cestě, aby se jim to povedlo. Pro nás, kdo bydlíme v jiných částech republiky, je podstatné, že nejsou sami. Podobný záměr má i několik dalších měst. I když v jeho naplňování ještě nepostoupili tak daleko jako v Mohelnici.

Mohlo by vás zajímat