Form Server dospělejší

SWět602,duben 2008 

602XML Form Server už má za sebou desítky nasazení. Je to znát nejen na zkušenostech lidí, kteří s touto technologií pracují, ale především na tom, co umí. A co je podstatné, nepřibývají funkce, které by si vymýšleli programátoři, ale funkce, jejichž potřebu ukázal běžný život konkrétních organizací.

„Snažíme se každého zákazníka, který potřebuje nějakou dodatečnou funkci, přesvědčit pro obecnější formulaci požadavku. Z každého rozšíření funkcí tak mohou těžit i všichni ostatní. V řadě případů jsou navíc požadavky velmi podobné,“ uvádí k tomu produktový manažer Ing. Tomáš Lukáš.

A co asi není v českém IT příliš obvyklé, pochvalují si zákazníci nejen rozsah funkcí, stabilitu a ovladatelnost, ale i cenu.

Připomeňme, že 602XML Form Server byl uveden na trh v polovině loňského roku a že se jedná se o aplikaci, která řídí oběh inteligentních formulářů, jejich zveřejňování, přístupová práva, zpracování dat, archivaci a vše, co k tomu patří. Za necelý rok jeho existence se pro něj rozhodly společnosti z prakticky všech sektorů trhu, krajské i městské úřady, další státní organizace, nemocnice… Šéfové IT ani uživatelé se netají spokojeností – jak vyplývá i z mnoha vyjádření pro SWět602. A co asi není v českém IT příliš obvyklé, pochvalují si nejen rozsah funkcí, stabilitu a ovladatelnost, ale i cenu.

Zastupování, zamítání, škrtání…
Podívejme se nyní na některé funkce, které během té doby přibyly. Jednou z nejvýraznějších je možnost nastavit zastupování. Manažer, který ví, že v určitém období bude mimo kancelář, prostě otevře Form Server a zakliká, kdo co bude místo něj schvalovat. A pokud se k tomu před odjezdem nedostane, může to za něj udělat jeho asistentka. Musí-li takto zvolený zástupce také odjet, předá své místo v toku dokumentů někomu dalšímu.

…užitečným zjednodušením schvalovacích procesů je možnost nadřízeného vepsat přímo do formuláře důvod, proč jej zamítá nebo vrací k dopracování.

Drobným, ale užitečným zjednodušením schvalovacích procesů je možnost nadřízeného vepsat přímo do formuláře důvod, proč jej zamítá nebo vrací k dopracování a také možnost některé žádosti rovnou smazat (pro případ, že podřízený podal omylem totéž dvakrát). Smazaný formulář je pro všechny případy automaticky uložen do koše, za kterého jej lze snadno obnovit.

Nekonečný příběh FS
Další nový rys používají městské úřady zapojené do iniciativy Podaná ruka, ale přijde vhod i mnoha komerčním organizacím. Když uživatel odešle formulář, přidělí mu systém unikátní číslo a toto číslo zobrazí uživateli přímo ve formuláři. Uživatel se pak může jeho pomocí nalogovat do webového rozhraní a vidí, v jakém stadiu se vyřizování se jeho podání nachází.

Zlepšily se i možnost vyhledávání. Zatímco vyhledávat v obsahu všech vyplněných formulářů bylo možné od začátku, nyní Form Server zvládne propátrávat i názvy kolonek a kontextovou nápovědu. Další inovace spočívá v tom, že pokud je Form Server integrován s jiným informačním systémem, data, která se synchronizují (například osobní údaje uživatelů) není možné ve formulářích měnit.

Ale to samozřejmě není konec. V době, kdy píšeme tenhle článek, pracují specialisté Software602 na přidávání dalších funkcí. Tak, jak to potřebují další konkrétní organizace.

Mohlo by vás zajímat