Poslední zvonění pro státní správu?

Přechodné období od roku 2016, kdy byla v české legislativě z nařízení eIDAS výjimka pro orgány veřejné moci vytvářet elektronické podpisy bez použití kvalifikovaného prostředku, vyprší 19. září tohoto roku. Co se týče elektronických podpisů a státní správy, jsou pravidla jasně daná a nic nebrání tomu, aby začala být používána. Problém ale nastává v případě užívání kvalifikované elektronické pečeti.

Kvalifikovaná elektronická pečeť slouží podle evropského nařízení eIDAS k prokázání původu a pravosti elektronického dokumentu. Na rozdíl od elektronického podpisu používaného fyzickými osobami se pečeť podle standardů eIDAS týká osob právnických a používá se v případech, kdy není možné, aby se elektronické dokumenty opatřovaly elektronickým podpisem. Od roku 2004 až doposud používané elektronické značky měly podobně jako elektronický podpis odlišné právní opodstatnění, nově zavedené elektronické pečeti tak jsou koncipovány odlišně a vyžadují kvalifikované certifikáty a jejich použití v kvalifikovaném prostředku.

Problémem se jeví právě implementace těchto kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických pečetí. Tím je myšleno hardwarové zařízení (typicky čipová karta nebo USB token s certifikací kvalifikovaného prostředku pro pečeť) spravované kvalifikovaným poskytovatelem. Jenomže u organizací, jako jsou ty pod státní správou, produkujících obrovské množství dokumentů, tyto prostředky nemusí a vlastně ani nemohou stačit.

Co se bude dít dál po 19. září? Úřady státní správy budou muset využít služby pečetění od kvalifikovaného poskytovatele služeb. I proto, že kvalifikované prostředky pro vytváření elektronických pečetí v podobě čipové karty či USB tokenu budou v souvislosti s velkými objemy dat nejspíš nedostačující, bude muset státní správa požadovat službu pečetění ve spojení s HSM prostředky. Jednou z firem, která takové řešení nabízí, je společnost Software602, dlouholetý lídr v oblasti IT řešení pro velké a střední organizace. Součást její eIDAS platformy – tedy souhrnu aplikací a služeb určených k ověřování platnosti podpisů, dokumentů a archivaci dat – je i služba pečetění s certifikátem pro elektronickou pečeť uloženým a spravovaným na HSM prostředku. Ta nejenom plně odpovídá certifikaci eIDAS, ale její součástí jsou i mnohé užitečné nástroje potřebné pro práci s dokumenty.

Mohlo by vás zajímat