Během pražského jednání Technické komise Evropského institutu pro telekomunikační standardy (ETSI) bylo dosaženo výrazného pokroku při přípravě technických specifikací pro práci kvalifikovaných certifikačních autorit v celé EU. Hostitelem jednání byla firma Software602, jejíž experti se práce technické komise účastní již několik let.

K tomu, aby občané, firmy i úřady mohly přijímat důvěryhodné elektronické dokumenty z jiných zemí EU a aby je mohly posílat přes hranice s jistotou, že tam budou akceptovány, musí existovat legislativa i jednoznačné technické normy. Potřebná evropská legislativa již existuje, je jí nařízení eIDAS, které vstoupilo v platnost v loňském roce a bude postupně vstupovat v účinnost. Toto nařízení pokrývá i další oblasti (např. elektronické doklady totožnosti) a mělo by vytvořit skutečně jednotlivé vysoce bezpečné prostředí.

Technické normy, o které se bude nařízení eIDAS opírat, vychází z detailních specifikací, které musí technická komise vytvořit. K tomu je zapotřebí probrat nejrůznější záležitosti jako formát podpisů, formát časových razítek, způsob připojování podpisů, vlastnosti prostředků pro připojování podpisů, pravidla pro archivaci dokumentů, pravidla pro jejich ověřování pravidla atd.

Během pražského jednání byly posouzeny připomínky k draftům technických specifikací týkajících se práce kvalifikovaných certifikačních autorit. To se týkalo oblastí jako datová struktura podpisových certifikátů, certifikáty pro fyzické osoby, certifikáty pro firmy, bezpečnostní požadavky na certifikační autority apod. Bylo rozhodnuto, které připomínky budou akceptovány, čímž vznikly finální verze požadavků.

Nařízení eIDAS bude použitelné od 1. července 2016 s tím, že jednotlivá ustanovení budou, s ohledem na nutnost předložení souvisejících prováděcích aktů a na potřebu přizpůsobení členských států, nabývat účinnosti postupně v období let 2016–2018.

Setkání Technické komise bylo zároveň i společenskou událostí. Při slavnostním zahájení promluvili Michal Rada z ministerstva vnitra a výkonný ředitel Software602 Jan Petr, který po setkání uvedl: „Je důležité, že u tvorby pravidel můžeme být. Přinášíme do technické komise praktické zkušenosti ze stovek projektů v České republice, a zároveň získáváme přístup k nejaktuálnějším informacím a hlubší porozumění. Při vytváření produktů a řešení pro své zákazníky tak můžeme stavět nejen na přesném znění normy, ale také na znalosti logiky a záměru, ze kterého znění normy vychází. Díky tomu jsme schopni už v současné době dát svým zákazníkům jistotu, že řešení, která dnes nasazují, budou dobře využitelná i v budoucnu.“

Kromě toho, že se konzultanti Software602 podílejí na práci komise, jsou produkty této firmy podrobovány testům organizovaným ETSI.

Mohlo by vás zajímat