> <
    sftp://durdil@www.602.cz/var/www/bezpapiru.cz/html/files/banery/BEZP_FA_2014_10.jpg
  • Nová služba pro řešení firemních procesů - spuštění do 24 hodin
  • Špičková konverze do PDF/A dle ISO
  • Evidence dokumentů a dat s archivním časovým razítkem
  • Autorizace PDF, Office, JPEG, MP3, MP4, XML ...

Případové studie

Outsourcingové účetní služby budoucnosti?

Účetní a daňově poradenská společnost Oroffi zavádí inovativní služby s využitím technologií Software602

U Klokočků pohodově a bez problémů

Jeden z největších českých obchodníků s automobily je ukázkovým příkladem hladkého přechodu k elektronickým dokumentům

Žádné papíry, žádné zmatky, žádné porušování pravidel

Společnost Novem Car Interior Design k.s. nahrazuje listinné originály kontraktů

K čemu potřebují obchodníci s diamanty inteligentní formuláře

Vybudování formulářového rozhraní k informačnímu systému Diamonds International Corporation

Náš život s Czech POINTem - jak začalo budování systému a jak se pracuje na jeho rozvoji

Pohled do zákulisí zatím nejúspěšnějšího projektu českého eGovernmentu

Elektronická komunikace s občany v Mohelnici a okolí

Případová studie z desetitisícového města pověřeného výkonem státní správy

e-Fakturace se striktním dodržováním legislativních požadavků

Případová studie: Integrace SAP, vlastní karetní aplikace a Software602Print2PDF v a.s. ČEPRO