Richard Kaucký: Sto milionů dokumentů je velký trh

Od prodeje textového editoru jste se přesunuli k úplně odlišnému byznysu -  převádění dokumentů do elektronické podoby a jejich archivaci. Co bylo impulzem?

V Česku existuje přes 100 milionů legálně závazných dokumentů, které projely datovou schránkou (119 milionů ke 24. únoru 2013). Česko je v této věci naprosto jasným lídrem.Tomu je zapotřebí kompletně přizpůsobit ekosystém. 

My jsme se transformovali z firmy, která po internetu dodávala licence zákazníkům po celé světě, ve firmu, která dodává projekty a know-how nad vlastními technologiemi. Pro uživatele její nasazení znamená, že se před ním objeví poměrně srozumitelný formulář, který mu příliš neumožní uhnout z nastavených pravidel. Ten formulář, který je vlastně předmětem našeho byznysu, je tváří agendy nebo procesu. 

Jsou vaším hlavním odběratelem úřady nebo firmy?

Je to tak půl na půl. Formuláře pro sběr dat používají spíše státní úřady. Pro procesy, jako je schvalování smluv, jsou formulářové agendy využívány spíše v komerční sféře. Šíře a paleta takových procesů je strašlivě široká, a záleží na každém subjektu, co vyhodnotí jako výhodné pro elektronizaci.

Nás zajímají a střední a větší firmy. U menších firem je otázka, zdali tam má být nasazován sofistikovaný proces schvalování faktur, když vše řeší jediný jednatel, který je zároveň stoprocentním vlastníkem a dává to k proplacení své účetní. Na druhou stranu, i pro menší subjekty bude po novele zákona o DPH určitě výhodné archivovat daňové doklady elektronicky. V elektronické formě každý ze subjektů, pro které tato povinnost platí, mnohem snáze prokáže původ toho dokladu i to, že po celou dobu archivace nebyl změněn.

Faktury se uchovávají 10 let, mzdové listy musí zaměstnavatelé archivovat po dobu 30 let. Jak to zabezpečíte?

S naším řešením můžete použít naprosto standardní datové úložiště, protože soubory si samy nesou informaci o tom, že jsou validní a důvěryhodné a protože jsou v takovém formátu, který garantuje, že je za 30 let přečtete. Formát je určen normou, která zajišťuje, že i kdyby v budoucnu nebyly prohlížeče PDF souborům, bude možné podle té normy vytvořit prohlížeč pro libovolný operační systém. Dokument může být vygenerován tak, že si v sobě nese informace o konverzi.

 

Dokážeme partnerovi dát komponentu, kterou integruje do svého informačního systému a která ukládá v ISO formátu PDF/A. Zároveň dokumenty, které jsou autorizovány, dlouhodobě udržuje tak, aby si úřady mohly ověřit jejich pravost.

 

V rámci dlouhodobé čitelnosti je pamatováno i na to, jak převádět z formátu na formát. Představte si, že převádíte wordovský dokument, který je pro vás cenný a který je autorizován elektronickým podpisem. Provedeme první převod do formátu PDF/A tak, aby ho mohl přečíst kdokoliv i po 10 letech, bez ohledu na to, zda bude mít Office 2007 nebo ne. V případě, že by se dramatickým způsobem změnila norma, provedeme konverzi na nový čitelný formát s udržením metainformací a integrity tohoto dokumentu.

Plánujete regionální expanzi?

První na řadě by mělo být vždy Slovensko, protože je jazykově blízké, byť zákony o e-Governmentu a elektronickém podpisu se rozjíždí. Maďarský trh je mnohem lepší než v Polsku, ale vzhledem k politickým kotrmelcům tam mají velmi rozvinutou šedou ekonomiku. Mne osobně zajímá Rakousko, protože ten trh je bohatý, bonitní a stabilní. Všechny tyto země pocházejí z Rakousko-uherského modelu, kde fungoval stejný správní řád, který nasadila Marie Terezie. Zásadní principy se nijak zvlášť neliší.

Chystáte se vstoupit i do Německa?

Německo je strašně velký a těžký trh. První krok by měl být na menším trhu, kde se vybuduje fundus. Na základě toho je možné udělat krok dál. Zjišťujeme situaci v Rakousku a čekáme na výhodnou příležitost. Není to o tom, že bychom se tam hrnuli, že tam začneme zakládat dceřiné firmy. Musíme jít spíš cestou rozumných akvizic. Jejich financování by byla kombinace vlastních zdrojů, dluhopisů a úvěru.

Na Slovensku už máte dceřinou firmu. Co tam nabízíte?

Tam jsme vždy fungovali na bázi elektronických procesů. Na Slovensku byl velmi úspěšný projekt přiznání ke zdravotnímu pojištění. Formulářů se za rok stáhlo asi 600 000. Je vidět, že když se taková věci udělá dobře a srozumitelně, tak lidem opravdu pomáhá, byť se tvrdí, že slovenský trh je za naším o 18 měsíců zpožděný. Archivační řešení v současné době na Slovensku implementováno nemáme.

A expanze do dalších zemí Evropské unie?

Jedna věc je prodej procesů jako takových a druhá prodej technologií, nad kterými stavíme svá řešení. V rámci těch technologií si dovedu představit, že bychom zkusili expandovat napříč Evropskou unií. Ty komponenty služeb, které jsme vyvinuli, jsou poměrně jedinečné. Jako jedni z mála dokážeme například ověřovat certifikáty vydané akreditovanými certifikačními autoritami napříč Evropskou unií, což můžeme zasadit jako komponentu do svých archivačních procesů. Reseller pak dokáže nad běžnými datovými úložišti stavět archivační řešení na míru zákazníkovi s tím, že mu ušetříme obrovské vývojové náklady. Dokážeme mu dát komponentu, kterou on integruje do informačního systému a ukládá v ISO formátu PDF/A, a zároveň ty komponenty, které jsou autorizovány, dlouhodobě udržuje tak, aby je mohl ověřovat příslušný úřad.

Druhou část rozhovoru najdete zde.

Převzato z Lidových novin.

Mohlo by vás zajímat