Archivace

Jan Petr: Archivační normy nad zlato

Rozhovor CFO Worldu s výkonným ředitelem Software602 Janem Petrem


Jak archivovat důležité dokumenty s naprostou jistotou

Měsíčník Bankovnictví o konceptu dlouhodobých dokumentů založených na normách ISO a ETSI

Česká firma spoluurčuje evropské normy pro archivaci dokumentů

Konzultanti Software602 se podílejí na rozvoji norem PAdES, CAdES a XAdES

Archivujte podle norem, archivujte s jistotou

Hospodářské noviny: Jak postupovat, aby bylo možné spoléhat na dlouhodobou právní účinnost elektronických dokumentů

Otestujte si své dokumenty!

Formulář vystavený firmou Software602 ukáže, zda dokument odpovídá požadavkům legislativy a norem

Novela dává právní jistotu

Měsíčník Lobby se vrací ke změnám zákona o elektronickém podpisu

Archivace dokumentů podle zákona ve stávajícím informačním systému

Portál ICT Manažer o tom, jak nejsnadněji zajistit nezpochybnitelnost, čitelnost i samostatnou existenci dokumentů

Nezdržujte se detaily, ale hlídejte soulad s normami

Portál CFO World o tom, kdy může dát elektronický dokument vyšší právní jistotu než listina

Syndikovat obsah