Finanční služby

Jan Petr: Mobilizace procesů a BYOD brzy změní podobu procesů v bankách

Rozhovor měsíčníku Bankovnictví s výkonným ředitelem Software602 Janem Petrem

Finančníci hovořili o elektronických dokumentech s právním účinkem

Na odborném semináři vystoupili řečníci z České národní banky, advokátní kanceláře BRAUN PARTNERS a Software602


Na počkání a bez programování

Časopis Komora o vytváření vlastních mobilních aplikací

Zaručený elektronický podpis ve smartphonu

PostSignum nabízí  pohodlnější a bezpečnější způsob práce s certifikátem jako první akreditovaná autorita v Evropě

Nové požadavky na daňové doklady

Newsletter Software602 opravuje některé nepřesnosti, které se objevily v českém tisku

NFC (Not for Customers)

Zamyšlení Jana Petra nad tím, proč Apple nepodporuje novou platební technologii

Archivace dokumentů podle zákona ve stávajícím informačním systému

Portál ICT Manažer o tom, jak nejsnadněji zajistit nezpochybnitelnost, čitelnost i samostatnou existenci dokumentů

Syndikovat obsah